Szybki kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin obowiązujący od 2014-12-25;

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy FIVESPORT działający pod adresem internetowym www.fivesport.pl prowadzony jest przez Fivesport Sp. z o. o., znajdujący się na ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków, NIP: 678-314-55-15, REGON: 122613290, KRS: 0000426731, zajmujący się sprzedażą sprzętu sportowo-turystycznego.

2. Sklep internetowy FIVESPORT prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Adres do korespondencji:

3.1. siedziba firmy: Fivesport Sp. z o. o. ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków (czynne od pon. do czw., w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w piątek od 9.00 do 16.00);

3.2. adres e-mail: biuro@fivesport.pl;

3.3. telefon: (+48) 662 43 21 21 lub (12) 418 09 48 (czynny od pon. do czw., w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w piątek od 9.00 do 16.00);

4. Adres do zwrotów towarów: Fivesport Sp. z o. o. ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków.

5. Konto bankowe Sprzedawcy: Bank Zachodni WBK SA: 50 1090 2590 0000 0001 3009 3945.

6. Użyte w reguluminie definicje oznaczają:

6.1. Regulamin - niniejszy regulamin;

6.2. Sprzedawca - Fivesport Sp. z o. o., znajdującą się na ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków, NIP: 678-314-55-15, REGON: 122613290, KRS: 0000426731;

6.3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fivesport.pl;

6.4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6.5. Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;

6.6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6.7. Produkt - towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;

6.8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6.9. Zamówienie - zestaw Produktów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez osobę Zamawiającą;

6.10. System Reklamacji - aplikacja internetowa zintegrowana ze Sklepem, służąca do rejestracji oraz zarządzania reklamacjami;

6.11. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

II. OFERTA

1. Produkty przedstawione w naszym Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

3. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty oznaczone „wysyłka do 24h” są realizowane i wysyłane w dni robocze w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia przy wyborze płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty przy wyborze płatności elektronicznej. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

4. Część asortymentu, głównie Produkty wielkogabarytowe są wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu z dołączoną instrukcją montażu/obsługi.

 

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

1.1. poprzez stronę internetową Sklepu;

1.2. wysyłając e-mail na adres biuro@fivesport.pl;

1.3. telefonicznie w godzinach pracy Sklepu;

2. Złożenie Zamówienia i sfinalizowanie zakupu Produktów może być poprzedzone poprzez wypełnienie przez Klienta prawidłowo formularza rejestracyjnego lub pominięcie tego kroku (pkt. 2.1.). Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do zapoznania się oraz akceptacji regulaminu Sklepu. Rejestracja odbywa się jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są za pomocą logowania się do systemu poprzez login oraz hasło podane przy rejestracji przez Klienta.

2.1. W przypadku pominięcia procedury rejestracji przez Klienta, podczas składania zamówienia wymagane jest:

2.1.1. nazwy, koloru, rozmiaru, ilości Produktów;

2.1.2. danych odbiorcy (imienia oraz nazwiska);

2.1.3. dokładnego adresu dostawy;

2.1.4. numer kontaktowego telefonu oraz adresu e-mail Klienta;

3. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym lub poprzez e-mail możliwe jest przez 24 godziny na dobę przez cały rok, a ich realizacja odbywa się w godzinach otwarcia magazynu w Dni robocze. W pozostałych przypadkach, tzn. poprzez zamówienie telefoniczne możliwość przyjęcia zamówienia następuje w godzinach pracy biura w Dni robocze.

4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest dla wszystkich Klientów, którzy są wyposażenie w następujące parametry:

4.1. komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne z systemem operacyjnym umożliwiającym połączenie internetowe z aktywnym łączem internetowym;

4.2. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript;

4.3. włączona obsługa języka JavaScript oraz plików Cookies;

4.4. aktywne konto e-mail;

5. Zamawianie poprzez stronę internetowę Sklepu składa się z następujących kroków:

5.1. dodanie interesujących Produktów do koszyka;

5.2. podanie danych wymienionych w pkt. 2;

5.3. wybór formy płatności oraz dostawy;

5.4. wyświetlenie podsumowanie Zamówienia, w skład którego wchodzi:

5.4.1. przedmiot zamówienia;

5.4.2. cenę oraz ilość zamawianych Produktów;

5.4.3. wybraną formę oraz termin płatności;

5.4.4. wybraną formę, termin oraz całkowity koszt dostawy;

5.4.5. dane kontaktowe Klienta;

5.4.6. dane adresowe dostawy Produktu;

5.4.7. akceptacja Regulaminu oraz zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk "zamawiam i płacę";

6. Klient ma do wyboru następujące płatności:

6.1. płatność przy odbiorze;

6.2. przelew bankowy;

6.3. płatności online;

6.4. płatności ratalne

7. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta w momencie kliknięcie przycisku "zamawiam i płacę". Powoduje to przyjęcie zamówienia do Sklepu oraz wysłanie e-mail na adres Zamawiającego z informacjami o:

7.1. cenie Produktów;

7.2. wybranej formie oraz terminie dostawy;

7.3. wybranej formie oraz terminie płatności;

8. Zamówienia telefoniczne są potwierdzane w drodze wiadomości e-mail

8.4.1. przedmiot zamówienia;

8.4.2. cenę oraz ilość zamawianych Produktów;

8.4.3. wybraną formę oraz termin płatności;

8.4.4. wybraną formę, termin oraz całkowity koszt dostawy;

8.4.5. dane kontaktowe Klienta;

8.4.6. dane adresowe dostawy Produktu;

Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta w momencie kliknięcie przycisku "potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" widocznym w mailu otrzymanym od Sklepu.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

10. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W takim przypadku Klient ma możliwość ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę lub jego Zamówienie zostaje anulowane.

 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

1. Odstąpienie Konsumenta od umowy.

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy poprzez oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1.1. pisemnie na adres: Fivesport Sp. z o. o., ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków;

1.1.2. na adres e-mail biuro@fivesport.pl;

1.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w załączonym pliku: kliknij aby pobrać formularz

1.3. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez informację wysłaną do Sprzedawcy o wykonanej usłudze przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

1.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym pod adresem http://fivesport.pl/Koszty-wysylki-cterms-pol-14.html). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.5. Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu lub dostarczenia go osobiście do siedziby Sklepu znajdującego się pod adresem: Fivesport Sp. z o. o., ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Sklepu o odstępieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

1.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją.

2.1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

2.2. Zgłoszenie reklamacji Produktu w trakcie trwania gwarancji może zostać złożone na przykład:

2.2.1. pisemnie na adres: Fivesport Sp. z o. o., ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków;

2.2.2. na adres e-mail biuro@fivesport.pl;

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Produktów.

3.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientom Produktów bez wad.

3.2. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia, że sprzedany Produkt ma wadę fizyczna lub prawną przed upływem 2 lat od jego wydania.

3.3. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, ale nie jest to powód do skrócenia okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Produktu. W czasie tego terminu Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Produktu wynikające z jego wady.

3.4. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

3.5. Reklamacja Produktu w czasie objętym rękojmią może zostać złożona na przykład:

3.5.1. pisemnie na adres: Fivesport Sp. z o. o., ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków;

3.5.2. na adres e-mail biuro@fivesport.pl;

3.5.3. osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy;

3.5.4. przez kontakt telefoniczny (+48) 662 43 21 21 lub (12) 418 09 48;

3.6. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

3.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.8. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
(1) wymiany produktu na nowy; (2) naprawy produktu; (3) obniżenia ceny produktu; (4) odstąpienia od umowy - o ile wada ma charakter istotny;

3.8.1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymianę wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcie wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

3.8.2. Jeśli w ramach pierwszego żądania z tytułu rękojmi, Konsument żąda wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady produktu. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować zamiast usunięcia wady - wymianę produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu usunięcie wady. Niezależnie od tego, Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem odmowa Sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, to Konsument może następnie żądać naprawy produktu. Istnieje również możliwość skorzystania przez Konsumenta z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy gdy wada ma charakter istotny.

3.8.3. Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

3.8.4. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

3.8.5. Jeżeli produkt wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny produktu. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

3.8.6. Koszty naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniem treści pkt. 3.8.5. zdanie 1 powyżej, ponosi Sprzedawca.

4. Uszkodzenia powstałe w transporcie.

4.1. Każda przesyłka kurierska jest objęta ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Wraz z wręczeniem przez kuriera przesyłki do odbiorcy, ubezpieczenie wygasa, dlatego prosimy o sprawdzenie przesyłki w trakcie obecności kuriera. W razie dostrzeżenie uszkodzeń mechanicznych lub braku towaru w przesyłce zalecamy o sporządzenie i podpisanie protokołu uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy kurierskiej, Sprzedawca zaproponuje Klientowi ponowną wysyłkę Produktu lub anulowanie Zamówienia i zwrotu gotówki.

5. Wymiana Produktu niezgodnego z oczekiwaniami Klienta.

5.1. W przypadku, gdy zamawiany Produkt przez Klienta okaże się niezgodny z jego oczekiwaniami - w przypadku Konsumentów, kiedy upłynie termin do odstąpienia od Umowy, na prośbę Klienta istnieje możliwość wymiany Produktu na inny. W takim przypadku koszty zwrotu oraz ponownej wysyłki Produktu ponosi Klient. Po otrzymaniu płatności równej kwocie zwrotu oraz wysyłki, czas wysyłki Produktu następuje z informacją widniejącą na karcie Produktu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie.

4.1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

4.1.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4.1.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.1.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

5. Korzystanie z serwisu www.fivesport.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel